สล็อตออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์

สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์

Resultados

  VILLAFRANCA DE EBRO 2023

  T.A.N.

  FECHA: 12/03/2023

  NOMBRE DEL PERRO

  APTO

  RIVAS S.M. APTO

  DIANA S.M.

  APTO

  CAIRO S.M. APTO
  LUNA APTO
  RONY APTO

   

  VILLAFRANCA DE EBRO 2023

  D.R.I.

  FECHA: 12/03/2023

  NOMBRE DEL PERRO

  APTO

  ALAJÚ HILDA APTO
  ALAJÚ MIA APTO

  ALAJÚ DEBA

  APTO

  LILO C.C. APTO
  TANGO APTO
  ALAJÚ JUNCO APTO

   

  VILLAFRANCA DE EBRO 2023

  SELECCIÓN

  FECHA: 12/03/2023

  NOMBRE DEL PERROP

  PUNTUACIÓN

  LUKA S.M. 170

  ALAJÚ PORTO

  154

  TORO 151
  TITÁN 137
  LIMA S.M. 125
  ALAJÚ GOZO 105

   

  VILLAFRANCA DE EBRO 2023

  TRABAJO

  FECHA: 12/03/2023

  NOMBRE DEL PERRO

  PUNTUACIÓN

  ALAJÚ ABA 158

  LILO C.C.

  139