สล็อตออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์

สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์

Resultados

  P.M.C. REQUENA 2017

  T.A.N.   -   D.R.I.

  FECHA: 10/03/2017

  JUEZ VALORADOR:

  CATEGORÍA

  SEXO

  NOMBRE DEL PERRO

  PROPIETARIO

  CALIFICACIÓN

  TAN

  MACHO ROCO ROBERTO RODRIUEZ APTO

  TAN

  MACHO

  DUQUE

  FDO. CASTRO

  APTO

  TAN
  HEMBRA A. SEDA CARLOS CONTERA APTO
  TAN MACHO LOPE CC FRAN BLAS APTO
  TAN HEMBRA LULA CC JORGE CABELLO APTO
  TAN HEMBRA LAIMA CC JUAN MUÑOZ APTO
  TAN MACHO A. ORO JUAN MANUEL GALVÁN APTO
  TAN MACHO GORKO LUIS BORRAS APTO
  TAN HEMBRA MEGA MARCO FERRANDI APTO
  DRI HEMBRA LAIA FERNANDO ALBERI APTO


   

  SELECCIÓN

  FECHA: 10/03/2017
  JUEZ VALORADOR:

  SEXO

  NOMBRE DEL PERRO

  PROPIETARIO

  PUNTOS

  CALIFICACIÓN

  HEMBRA

  RISCA 

   FERNANDO SÁNCHEZ 143 1º EXC

  HEMBRA

  LAIMA CC 

   JUAN GÓMEZ             141 2º EXC

  MACHO 

   HONDO

   VICENTE BUENO 137 3º EXC

  MACHO  

   RISCO

   PEDRO LÓPEZ 136 4º EXC
  HEMBRA

   LUNA

   JORGE MONGE 132 5º EXC

  MACHO 

   IYO

   FRANCISCO ESPINOSA 123  6º EXC

  MACHO  

   A. DUQUE

   FERNANDO CASTRO 103 1º M. BUENO

  HEMBRA

   PEQUEÑA

   RAFAEL FAJARDO 102 2º M. BUEBO

  MACHO 

  GORKO

  LUIS BORRA 119 1º BUENO
  HEMBRA       MAÑA FERNANDO SANCHEZ 88 2º BUENO