สล็อตออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์

สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์

Resultados

  PRUEBA MONOGRÁFICA DE CAZA

  T.A.N.   -   D.R.I.

  FECHA: 21/06/2014

  JUEZ VALORADOR: CARLOS CONTERA

  CATEGORÍA

  SEXO

  NOMBRE DEL PERRO

  PROPIETARIO

  CALIFICACIÓN

  TAN

  MACHO

  TUC DELS PORTS

  JUAN LUIS LA FUENTE

  APTO

   TAN

   MACHO

   ALAJÚ BARRO

   LUIS GARCÍA

   APTO

   TAN

   MACHO

   ALAJÚ SARDO

   JOSU NARVAIZA

   APTO

   DRI

   HEMBRA

   TARA

   MONICO FRUTOS

   APTO

   DRI

   HEMBRA

   ALAJÚ GACHA

   JOSE ANTONIO MEJINO

   APTO